www.amoreamore.lv interneta vietnes SIA „Amber Sisters” konfidencialitātes politika

Šī Konfidencialitātes politika kopā ar Lietošanas noteikumiem regulē SIA „Amber Sisters” tīmekļa vietnes www.amoreamore.lv un/vai mobilās lietotnes lietošanu un tajā sniegto informāciju un pakalpojumus.

Šī Konfidencialitātes politika neattiecas uz trešo pušu lietotnēm, pakalpojumiem vai tīmekļa vietnēm pat tad, ja jūs tām piekļūstat no šīs vietnes, vai tās ir šeit minētas. Šī Konfidencialitātes politika neattiecas uz informāciju, kura sniegta vai kuru ieguvusi kāda trešā puse. Ja šī Konfidencialitātes politika nav attiecināma, pirms sniedzat informāciju par sevi, jums vajadzētu izlasīt attiecināmo konfidencialitātes politiku un saistītos noteikumus, kuri publicēti tīmekļa vietnē, lietotnē vai citā pakalpojumā, kuru izmantojat.

Veicot pirkumu SIA „Amber Sisters” interneta vietnē www.amoreamore.lv jums būs jāapliecina, ka esat izlasījuši un izpratuši šo Konfidencialitātes politiku. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo Konfidencialitātes politiku, jo tajā aprakstīts, kā mēs iegūstam, izmantojam, glabājam un apstrādājam jūsu personas datus. Ja nepiekrītat šai Konfidencialitātes politikai, lūdzu, neizmantojiet SIA „Amber Sisters” tīmekļa vietni un/vai mobilo lietotni www.amoreamore.lv.

Jūsu personas datu pārzinis ir SIA „Amber Sisters”, juridiskās personas kods 50203157971, adrese: Inčukalna nov., Inčukalna pag., Ķiršu iela 7, LV 2141, Latvija, kontakttālrunis: 28310868, e-pasta adrese: angel@amoreamore.lv.

1. KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS IEGŪSTAM?

1.1. Mēs iegūstam un apstrādājam tikai atbilstošus un būtiskus jūsu personas datus, kuri ir vajadzīgi, lai Jūs varētu veikt pirkumu un tā piegādi.

1.2. Personas dati, kuru iegūstam un apstrādājam:

Datu nosaukums

Iegūtie un apstrādātie personas dati

Datu apstrādes juridiskais pamats

Datu ieguve

Mēs iegūstam personīgu informāciju, kuru jūs mums sniedzat, iegādājoties preces www.amoreamore.lv tīmekļa vietnē un/vai mobilajā lietotnē.

Mēs iegūstam jūsu: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, piegādes adresi, produktu piegādes veidu, maksājuma veidu, maksājuma informāciju (ieskaitot, taču neaprobežojoties ar bankas konta numuru).

Pamatojoties uz distances pirkšanas – pārdošanas līgumu.

 

 

 

Sīkfaili

Jūsu pārlūkošanas vēsture un uzvedība www.amoreamore.lv tīmekļa vietnē un/vai mobilā lietotnē

Pamatojoties uz jūsu piekrišanu

 

 

 

Analītikas dati

Mēs vēlamies padarīt mūsu tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes izmantošanu pēc iespējas vienkāršu un ērtu, tādēļ veicam analīzi par jūsu darbībām, kuru laikā analizējam un apstrādājam jūsu personas datus:

pirkumu vēsturi; pārlūkošanas vēsturi; maksājumu vēsturi; atsauksmes par jūsu iegādātajām precēm; atbildes uz aptauju jautājumiem; saziņas vēsturi starp jums un mums, ieskaitot elektronisko saraksti un sarunas pa tālruni.

Pamatojoties uz likumiskām interesēm

 

 

 

Mārketinga informācija

Ja sniedzat vispārīgus piedāvājumus precēm, loterijām, reklāmām un mūsu organizētajiem projektiem, mēs sniedzam šādus personas datus: e-pasta adrese.

Pamatojoties uz jūsu piekrišanu

 

 

 

 

Saturs, ar kuru jūs dalāties

Jums ir atļauts dalīties ar saturu www.amoreamore.lv tīmekļa vietnē. Mēs iegūstam saturu, kuru radāt, un augšupielādējam to mūsu tīmekļa vietnē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šo saturu jūs paši padarāt publisku, līdz ar to jūs esat vienpersoniski atbildīgi par saturu, ar kuru dalāties.

Pamatojoties uz līgumu starp jums un www.amoreamore.lv par www.amoreamore.lv tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes izmantošanu

 

 

 

 

2. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI

2.1. Mēs iegūstam jūsu personas datus tikai norādītam, skaidri paustam un likumīgam mērķim, mēs neapstrādājam jūsu personas datus neatbilstoši šiem mērķiem.

2.2. Mērķis sniegt jums piekļuvi www.amoreamore.lv tīmekļa vietnei un mobilajai lietotnei. Lai jūs varētu izmantot www.amoreamore.lv tīmekļa vietni un iegādāties preces, mēs apstrādājam šādus personas datus –

2.2.1 reģistrēšanās informācija

2.3. Ar mērķi apstrādāt pārdošanas un atbalsta pieprasījumus, mēs apstrādājam šādus personas datus:

2.3.3. informācija par pirkumiem

2.3.4. saturs, ar kuru jūs dalāties

2.4. Mēs vēlamies, lai 220.lv tīmekļa vietnes un mobilās lietotnes izmantošana ir pēc iespējas vienkārša un ērta, tādēļ, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus, mēs pastāvīgi veicam analīzi par mūsu darbībām, analizējot un pārvaldot šo informāciju:

2.4.1. informāciju par sīkfailiem;

2.4.2. analītikas datus.

2.5. Jūsu personas datu apstrāde ar mērķi apstrādāt jūsu pieprasījumus un jautājumus.

2.5.1. Lai jums sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus un nodrošinātu vispusīgu apkalpošanu, iegūstam jūsu personas datus, kuri minēti iepriekš šajā Konfidencialitātes politikā sadaļā 1.2.; mēs apstrādājam arī jūsu jautājumus un pieprasījumus.

2.6. Ar mērķi jums sniegt vispārīgus un personalizētus piedāvājumus, mēs apstrādājam šādus personas datus:

2.6.1. Mārketinga informācija;

2.6.2. Personalizēti personas dati. Iepriekšminētie personas dati tiek apstrādāti tikai ar jūsu piekrišanu. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar mums rakstiski, e-pastā datuaizsardziba@220.lv vai, mainot savā kontā abonēšanas statusu.

3. VAI VARU NEPIEKRIST MANU PERSONAS DATU APSTRĀDEI UN LIETOT 220.lv TĪMEKĻA VIETNI UN MOBILO LIETOTNI?

3.4. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu apstrādi, kura notiek atbilstoši jūsu piekrišanai. Tomēr bez obligāti norādāmās informācijas nav iespējas pabeigt iepirkšanos, jo pārdevējs nespēs pabeigt jūsu pasūtījumu.

4. KĀ MĒS DALĀMIES AR JŪSU PERSONAS DATIEM?

4.4. Mēs varam sniegt trešajām pusēm noteiktu informāciju, kuru iegūstam vai glabājam, lai nodrošinātu jūsu pieprasīto produktu vai pakalpojumu saņemšanu. Jūsu personas datu nosūtīšana ir obligāta, lai pienācīgi varētu izpildīt jūsu pasūtījumu.

4.5. Mēs jūsu personas datus sniedzam Pārdevējiem. Jūsu personas dati tiek nosūtīti Pārdevējiem tādā apmērā, kāds nepieciešams jūsu pasūtījuma pienācīgai izpildei. Pārdevēja veikto personas datu apstrādi regulē Pārdevēja noteiktā kārtība. Pirms preču iegādes un pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšanas ar Pārdevēju jums rūpīgi jāizlasa Pārdevēja personas datu apstrādes politika.

4.6. Mēs jūsu personas datus sniedzam Pakalpojumu sniedzējiem. Jūsu personas dati tiek nosūtīti arī citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, piegādes uzņēmumiem, zvanu centriem un citiem, kuri sniedz pakalpojumus Pārdevējam vai 220.lv.

4.7. Jūsu personas datus var pārsūtīt Citām pusēm saistībā ar tiesvedību –

4.7.1. valsts iestādēm saskaņā ar Lietuvas Republikas normatīvo aktu prasībām.

4.8. Informāciju par jums varam izpaust arī citām pusēm, ja esam pārliecināti, ka jāatsaucas uz likumīgu valsts prasību vai tiesvedību (piemēram, tiesas nolēmums, kratīšanas orderis, tiesas pavēste).

4.9. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu personas dati var tikt nosūtīti ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ). Jūsu personas dati tiek nosūtīti ārpus EEZ pie šādiem nosacījumiem:

4.9.1. dati tiek nosūtīti tikai mūsu uzticamiem partneriem, kuri nodrošina jūsu piekļuvi 220.lv;

4.9.2. ar šiem partneriem ir parakstīts datu apstrādes līgums, lai garantētu jūsu personas datu aizsardzību atbilstoši likumu prasībām;

4.9.3. Eiropas Komisija ir lēmusi par tās valsts, kurā mūsu partneris ir dibināts, atbilstību, un tiek garantēts atbilstošs drošības līmenis;

4.9.4. Partneri garantē, ka personas datu drošības līmenis atbilst ES-ASV privātuma vairoga prasībām.

5. CIK ILGI PERSONAS DATI TIEK GLABĀTI?

5.1. Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu, taču ne mazāku laiku par to, kādu nosaka likums, ar kuru regulē mūsu darbību. Ar jūsu piekrišanu apstrādātie dati tiek glabāti tik ilgi, līdz jūs atsaucat savu piekrišanu.

6. KĀ ES VARU IEPAZĪTIES AR PERSONAS DATIEM KURUS APSTRĀDĀ 220.lv?

6.1. Jums ir tiesības piekļūt un iepazīties ar jūsu personas datiem, kurus apstrādā 220.lv. Jūs varat piekļūt jūsu apstrādātajiem personas datiem šādos veidos:

6.1.1. nosūtot mums iesniegumu e-pastā – datuaizsardziba@220.lv;

6.1.2. Sazinoties ar mums pa tālruni – 60001472;

8. VAI VARU PIEPRASĪT SAVU DATU DZĒŠANU?

8.1. Jums ir tiesības pieprasīt, lai vairs neapstrādājam jūsu personas datus un dzēšam tos saskaņā ar jūsu pieprasījumu.

8.2. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu personas dati netiks dzēsti no mūsu datubāzes, ja būs spēkā kāds no šiem nosacījumiem:

8.2.1. jūsu personas dati ir vajadzīgi mērķa, kuru dēļ tie tika iegūti / apstrādāti, sasniegšanai;

8.2.2. jūs neesat atsaukuši savu piekrišanu savu personas datu apstrādei;

8.2.3. datu apstrāde ir mūsu likumīgajās interesēs;

8.2.4. mums ir pienākums apstrādāt jūsu personas datus atbilstoši Eiropas Savienības un vietējo normatīvo aktu prasībām;

8.2.5. jūsu personas dati ir jāapstrādā ar mērķi iesniegt prasību tiesā, izpildīt tiesas prasības vai atbildēt uz tiesas prasībām.

8.3. Varat pieprasīt savu personas datu dzēšanu šādos veidos:

8.3.1. sazinoties ar mums e-pastā – angel@amoreamore.lv

8.3.2. sazinoties ar mums pa tālruni – 28310868.

9. VAI ES VARU IEROBEŽOT TIESĪBAS APSTRĀDĀT MANUS PERSONAS DATUS?

9.1. Jūs varat liegt mums apstrādāt jūsu personas datus. Ja jūs liedzat apstrādāt jūsu personas datus, mēs neveiksim nekādas darbības ar jūsu personas datiem, izņemot jūsu personas datu glabāšanu. Jūs varat liegt savu personas datu apstrādi šādos apstākļos:

9.1.1. jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, taču jūs nepiekrītat savu personas datu dzēšanai;

9.1.2. jūsu personas dati ir jāapstrādā ar mērķi iesniegt, īstenot vai atbildēt uz tiesas prasībām;

9.1.3. jūsu personas dati tiek apstrādāti par spīti jūsu iebildumiem pret to apstrādi (uz tā pamata apstrāde tiks ierobežota, līdz tiks apstiprināts, ka iemesli, kuru dēļ apstrādājam jūsu personas datus, ir nozīmīgāki par jūsu iemesliem).

9.2. Varat pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu šādos veidos:

9.2.1. sazinoties ar mums e-pastā – angel@amoreamore.lv

9.2.2. sazinoties ar mums pa tālruni – 28310868.

12. KĀ ES VARU PIEPRASĪT SAVU TIESĪBU IZMANTOŠANU?

12.1. Jūsu pieprasījumus saistībā ar jūsu personas datiem var iesniegt šādos veidos:

12.1.1. sazinoties ar mums e-pastā – angel@amoreamore.lv

12.1.2. sazinoties ar mums pa tālruni – 28310868.

12.2. Mūsu sistēmā jūs atpazīsim pēc jūsu e–pasta adreses. Iesniedzot mums pieprasījumu, vienmēr norādiet to e–pasta adresi, kurai šī informācija ir tikusi iegūta. Ja jūs nenorādīsiet e-pasta adresi vai tās personas, kura veic pieprasījumu, e-pasta adresi, mēs nespēsim jūs pienācīgi identificēt jūs un sniegt jūsu prasīto informāciju vai izpildīt jūsu prasību.

12.3. Jūsu ērtībām pieprasījumu veidlapas ir pieejamas jūsu profila kontā.

12.4. Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas, jums ir tiesības sazināties ar Datu valsts inspekciju.

13. SĪKFAILI. KAS TIE IR?

Mūsu interneta vietnē tiek izmantoti sīkfaili. Sīkfaili palīdz nodrošināt pienācīgu vietnes darbību un tās pilnveidošanu, tāpēc obligātie sīkfaili (tehniskie, funkcionālie un analītiskie) tiek instalēti automātiski. Lai individualizētu jūsu sērfošanas pieredzi un sniegtu piedāvājumus, kuri būtu aktuāli tieši jums, tīmekļa vietnē tiek izmantoti arī mērķa sīkfaili. Nospiežot “piekrītu”, jūs piekrītat mērķa sīkfailu instalēšanai un izmantošanai. Savu piekrišanu varēsiet atsaukt jebkurā laikā, nomainot sava interneta pārlūka iestatījumus un izdzēšot ierakstītos sīkfailus.

13.1. Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kurus nosūta uz jūsu ierīci, kad apmeklējat attiecīgo tīmekļa vietni. Sīkfaili mums palīdz atpazīt jūsu ierīci un palīdz mums uzlabot mūsu tīmekļa vietnes darbību, kā arī atvieglot tās lietošanu.

13.2. Plašāka informācija par sīkfailiem sniegta Sīkfailu politikā https://220.lv/lv/t/cookie-policy.

 

Uzņēmuma REKVIZĪTI:

AMBER SISTERS SIA

Reģ.Nr. 50203157971

LV50203157971

Juridiskā adrese: Inčukalna nov., Inčukalna pag., Inčukalns, Ķiršu iela 7, LV-2141, Latvija.

Korespondences adrese: Inčukalna nov., Inčukalna pag., Inčukalns, Ķiršu iela 7, LV-2141, Latvija.

AS Citadele banka

LV95PARX0021060240001